ACETONE

Dimetylketon er et oplysningsmiddel. En klar farveløs, flygtig og letantændelig væske med en ejendommelig lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Pletfjerning: Brug så lidt Acetone som muligt. Læg et sugende underlag under pletten og gnid på og omkring pletten for at undgå skjolder. Acetone er især virksom mod pletter af neglelak, celluloselak, lim, rester af klistermærker, olie, læbestift, læderfarve m.m.

Prøv altid først på et usynligt sted!

Rensning: Pensler, som har været anvendt til celluloselak, fernis og maling renses i Acetone. Efterfølgende vaskes i sæbevand.

Sko og andet læder, som skal farves, renses først for fedt m.m. med en klud vædet i Acetone.

Neglelakfjerner: Kan bruges i forholdet 1 del Acetone + 2 dråber Glycerin 86% + 1 del Isopropylalkohol 99%. Bruges Acetone ufortyndet, behandles neglene efterfølgende med en fed hånd- og neglecreme.

AFFARVER

Natriumdithionit (Natriumhyposulfit, Natriumhydrosulfit). Hvidt/gulligt krystallinsk pulver med en lidt stikkende lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Affarvning af tøj: Produktet forbereder de fleste stoffer af naturfibre til farvning ved at affarve til neutral farve.

Brug en stor gryde. Til ca. 500g stof opløses 2 – 3 spsk. Affarver i 10 liter vand.

Tøjet lægges i badet, der langsomt bringes op til kogepunktet.

Hold tøjet i bevægelse ved ’simre’ –punktet, indtil farven er væk.

Tøjet skylles grundigt efter affarvning.

Pletfjerning: Pletter af rødvin, rust o.lign. på hvide bomuldsstoffer fjernes ved kogning i et svagt affarverbad eller ved at fugte pletten med varmt vand og gnide Affarver ind i stoffet. Efter 1 time skylles grundigt.

Bemærk:

Sørg for god ventilation!

Brug ikke Affarver på kunststoffer.

Brug ikke Affarver i vaskemaskiner, da tromlen kan blive misfarvede.

 

 

AFLØBSRENS,FLYDENDE

Baseret på Natriumhydroxid- og Kaliumhydroxidopløsning.

 

Anvendelsesmuligheder:

Flydende Afløbsrens kan bruges i alle typer tilstoppede afløb.

Produktet opløser propper af fedt, hår, sæbe, husholdningsrester, slam m.m.

Også velegnet til afløb, hvor vandet løber langsomt igennem vandlåsen!

Hæld ½ liter Flydende Afløbsrens i det tilstoppede afløb. Lad det stå 1 time. Skyl efter med varmt vand og gentag processen nogle gange om nødvendigt.

 

Ugentlig brug:

Hæld ugentlig ¼ liter Flydende Afløbsrens gennem de afløb, der er udsat for tilstopning. Det sikre, at afløbene aldrig tilstoppes.

Det kan også anbefales jævnligt at tilsætte 1,5 dl Klosetvæske til afløbet. Det har også en forebyggende effekt mod bakterier og dårlig lugt fra afløbet!  

Bemærk:

Flydende Afløbsrens er stærkt ætsende!

Må ikke bruges sammen med gummisuger eller kemikalier.

Undgå kontakt med aluminium.  

 

AFRENSER, KONCENTRERET

BORUP Afrenser, koncentreret. Baseret på Benzalkoniumchloridopløsning og har en fortræffelig desinficerende virkning.

 

Anvendelsesmuligheder:

Borup Afrenser anvendes til utallige formål: Desinficering, rensning og rengøring af f.eks. træværk, hegn, tagplader, murværk, fliser, sokler og kældertrapper. Produktet er specielt virksomt mod begroninger.

 

Brugsanvisning:

Borup Afrenser virker bedst på fugtige overflader. Produktet påføres med pensel, børste eller med vandkande med spreder. Kan også bruges i højtryksspuler.

Et per dage efter påføringen kan resterne fjernes med stiv børste eller kost. Når rengjort træværk er tørret, bør det efterbehandles med træbeskyttelse.

Borup Afrenser fortyndes med vand i forholdet 1:10 – 1:20 til begroninger, - og i forholdet 1:50 til desinficering.

ALUMINIUMKLORID 20%

Aluminiumkloridopløsning 20% - rest vand.

 

Anvendelsesmuligheder:

Antiperspirantmiddel: Aluminiumklorid forebygger hånd-, fod- og armsved.

Efter grundig afvaskning påføres væsken de steder, hvor man sveder. Husk at lade det tørre, før tøjet tages på, da produktet kan misfarve nogle stoffer og mørkne bomuld.

Desinfektionsmiddel: Aluminiumklorid kan i en 3% opløsning bruges som desinfektionsmiddel.

ALUN

Kalialun, teknisk et dobbeltsalt af Aluminiumsulfat og Kaliumsulfat. Hvid krystallisk pulver.

 

Anvendelsesmuligheder:

Trylledej: Opskrift på trylledej (tryllemodellér):

2 dl fint salt

5 dl mel

2 spsk, alun

1½ spsk madolie

2 dl kogende vand

(kan evt. tilsættes frugtfarve)

 

Salt, mel og alun blandes først i en skål, hvorefter tilsættes madolie og kogende vand under omrøring. Formes efter ønske og sættes i 200º varm ovn.

Alun kan også anvendes til bejdse og plantefarvning efter opskrift.

Blodstillende middel: Lav en ca. 10% vandig Alunopløsning som duppes på riften, hvorefter blødningen straks standser.

Garvning af skind: Lav en blanding af 500g Alun og 125g salt.

Balndingen indgnides på det rengjorte og stadig fugtige skind på lædersiden.

Skindet lægges derefter i en tætsluttende beholder i ca. 1 uge.

BENLIM

Pulveriseret, udvundet af dyreknogler.

 

Anvendelsesmuligheder:

Pulveriseret Benlim anvendes til forlimning på sugende emner. Specielt velegnet som grunder på væg inden tapesering.

Opløsning:Benlim opløses under omrøring i varmt vand (ca.40ºC) i forholdet 1 del Benlim til 9 dele vand.

BRINTOVERILTE 3%

Hydrogenperoxid, Perhydrol. Farveløs væske uden særlig lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Til desinfektion og skylning af urene sår fortyndes Brintoverilte 3% med 1 – 3 dele vand. Kan også duppes ufortyndet på huden med et stykke vat.

Til rensning og desinfektion af tandbørster bruges en teskefuld Brintoverilte 3% i et glas vand. Tandbørsten dyppes heri. Et par dråber Salmiakspiritus tilsættes.

Bemærk:

Må ikke blandes med Salpetersyre eller Svovlsyre, da der derved er fare for dannelse af eksplosionsfarlige stoffer.

 

BRINTOVERILTE 40%

Hydrogenperoxid, Perhydrol. Farveløs væske (35 vægt% H2 O2). Meget stærkt blegende.

 

Anvendelsesmuligheder:

Brintoverilte 40% anvendes til desinfektion og som blegemiddel.

Lysning af træ: Brintoverilte 40% anvendes også til lysning af misfarvet træ (jordslået træ eller egetræ, som er blevet ”sort”).

Blegning af knogler/ben: Brintoverilte 40% anvendes til blegning af knogler og ben, bl.a. gevirer.

Bemærk:

Må ikke blandes med Salpetersyre eller Svovlsyre, da der derved er fare for dannelse af eksplosionsfarlige stoffer.

 

CELLULOSEFORTYNDER

Blandingsprodukt af opløsningsmidler, bl.a. Toluen, Acetone, Mibk., Benzin.

 

Anvendelsesmuligheder:

Afrensning før maling: Cellulosefortynder bruges til rensning og fjernelse af fedtstof før maling. Fjerner også harpiks fra knaster.

Rensning af malergrej: Efter brug af Cellulosemaling rengøres penslerne i Cellulosefortynder og derefter med almindelig rengøringsmidler.

Fortynding: Celluloselak og Cellulosemaling fortyndes til den ønskede konsistens. Følg brugsanvisningen på lakken.

Pletfjerning: Græspletter, harpikspletter og fedtpletter kan fjernes med Cellulosefortynder. Fjerner også graffiti fra træværk. Ved pletfjerning på tekstiler prøves altid først på et usynligt sted.

CITRONSYRE

Kemisk Ren

En organisk syre, der findes meget udbredt i bl.a. planter, saften fra citroner, bær og andre frugter.

 

Anvendelsesmuligheder:

Afkalkning af opvaskemaskiner: Sæbebeholderen fyldes op med Citronsyre, og der køres et normalt program uden  service. En tilkalket maskine bruger unødigt meget el, og servicet får let et mælkehvidt skær.

Pletfjerning: Frugtsaftpletter kan fjernes med en blanding af 1 del Citronsyre opløst i 9 dele vand. Pletten gnides forsigtig med blandingen. Er pletten tør, opblødes først med Glycerin.

Ved pletfjerning på tekstiler prøves altid først på et ’usynligt’ sted.

Rensning af kobber og messing: I en balje opløses 1 spsk. Citronsyre og lidt opvaskemiddel i ½ - 1 liter kogende vand(blandingsforholdet er ikke så vigtigt). Sæt derefter emnet i blød i opløsningen et par minutter (eller fem) og vask derefter af med en blød børste. Skyl efter med rent vand og tør af.

DEMINERALISERET VAND

Afsaltet vand, der ved ionbytning er renset for salt og kalk.

 

Anvendelsesmuligheder:

Til dampstrygejern og akkumulatorer. Demineraliseret Vand anvendes bl.a. til efterfyldning af dampstrygejern og akkumulatorer. Derved undgås tilkalkning.

Til fortynding af maling: Vandbaseret maling kan fortyndes med Demineraliseret Vand. Dette giver mindre risiko for, at malingen ”rådner” i emballagen ved længere tids opbevaring.

Til grammofonplader: Benyt også Demineraliseret Vand til rensning og aftøring af grammofonplader.

Pasning af planter: Brug Demineraliseret Vand til at forstøve blomster med. Så slipper man for kalkpletter på de grønne blade.

Hårskylning: Demineraliseret Vand kan også anvendes til at skylle håret med efter vask. Det gør håret blødere.

Bemærk:

Demineraliseret Vand må ikke anvendes til rengøring af kontaktlinser, da det ikke er sterilt.

 

EDDIKESYRE 32%

Kemisk ren Eddikesyre, Ethansyre.

Klar, farveløs væske med stikkende, sur lugt.

En enbasisk organisk syre.

 

Anvendelsesmuligheder:

Afkalkning af kaffemaskiner: Bland 1 del Eddikesyre med 4 dele vand og kør blandingen gennem kaffemaskinen. Kør derefter koldt vand 3 gange gennem kaffemaskinen.

Afkalkning af dampstrygejern: Afkalkes i forholdet 1:10.

Afkalkning af filtre fra vandhaner m.m.: Filtre lægges i blød et døgn i 1 del Eddikesyre blandet med 4 dele vand og gøres derefter rene med en børste. Samme fremgangsmåde kan anvendes til spreder på bruser.

Fjernelse af cementslør fra fliser: Efter opsætning af fliser fjernes cementslør fra fliserne ved aftøring med Eddikesyre 32% fortyndet med vand i forholdet 1:20.

Rengøring: Bland 1 del Eddikesyre med 4 dele vand og vask f.eks. fliser grundigt. Skyl derefter med rent vand. Før maling af gulv benyttes samme fremgangsmåde for at fjerne alle kalkaflejringer.

ENGELSK SALT

Magniumsulfat, Bittersalt, Magnesiumsulfat, svovlsur Magnesia.

Hvidt krystallinsk pulver uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Blomstergødning: Man kan lave sin egen blomstergødning ved at blande 1 del Engelsk Salt og 1 del Kalisalpeter. Af denne blanding opløses 1 teskefuld i 2 liter vand til udvanding ca. én gang om ugen.

 

FUGTFJERNER

Calciumchlorid, Chlorcalcium.

Fast gråhvidt stof i skæl/pulver, uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Fugtfjerner anvendes overalt, hvor fugt udgør et problem f.eks. i sommerhuse, campingvogne, lystbåde, bryggers, kælderrum m.m.

Når Fugtfjerner anvendes, hæmmes samtidig væksten af mug og skimmel, og man undgår den ubehagelige lugt af jordslåethed, fugt og ’hengemthed’.

Undgå at spilde på gulve og tæpper. Kan dog fjernes straks med lunkent vand. Gamle pletter kan fjernes med en blanding af 50g Glaubersalt til en liter vand.

Se udførlig brugsanvisning på embalagen.

Støvbinding: Fugtfjerner binder effektivt støvet på grusveje o.lign. Særdeles velegnet f.eks. i sommerhuskvarter, hvor det strøs jævnt ud over området som ved saltning.

Isoptøning: Fugtfjerner virker som isfjerner på indkørsler, trappegange, fortov m.m. Virker ca. 4 gange så kraftigt som vejsalt. Produktet skader ikke hunde og kattepoter og er mindre skadeligt for planter end vejsalt.

GLYCERIN

Glycerol

Farveløs, sirupagtig væske uden lugt, med stærk, sød smag.

 

Anvendelsesmuligheder:

Pletfjerning: Kaffe-, te- og vinpletter gennemvædes med Glycerin. Lad Glycerinen trække i min. 10 timer og vask derefter med vand og sæbe.

Blødgøring af tøj: Tilsæt et par tskf. Glycerin i sidste hold skyllevand, og tøjet bliver blødt igen.

Effektiv støveklud: Prøv at skylle støvekluden i en blanding af 2 liter vand og 1 spsk. Glycerin, så binder støvet bedre til kluden.

Tørring af blomster: Her laves en blanding af lige dele vand og Glycerin. Lad blomsterne stå og trække i et par døgn.

Hudpleje: Ru hænder og fødder gnides ind i 1/3 Glycerin, 1/3 Denatureret Sprit og 1/3 Demineraliseret Vand.

Skovflåt: Man kan afhjælpe et bid af svovflåten ved at påføre følgende blanding: 1 – 2 dele Glycerin + 1 del Isopropylalkohol 99%. Stedet gnides med blandingen på vat eller vatpind. Ved efterfølgende irritation anbefales det at søge læge.

GRUNDRENS/MALE-RENS

Borup Grundrens / Male-rens

 

Anvendelsesmuligheder:

Den velduftende Borup Grundrens / Male-Rens anvendes til afrensning og affedtning af malede vægge, døre, lofter m.m. før maling.

Produktet er også velegnet til grundrengøring i tyndere opløsning på alle overflader, der tåler vand.

Brugsanvisning:

Borup Grundrens / Male-Rens fortyndes med vand og påføres med klud, svamp eller børste i følgende forhold:

Før maling: Blandes med vand i forhold 1:10

Grundrengøring: Blandes med vand i forhold 1:20

Almindelig rengøring: Blandes med vand i forhold 1:50

HJORTETAKOLIE

Fremstillet ved destillation af hjortetakker, ben, brusk, horn og hår.

Sort/brun tyktflydende væske med yderst ubehagelig og gennemtrængende lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Afskrækningsmiddel: Hjortetakolie, som lugter forfærdeligt, er velegnet til påføring på steder, hvor man vil undgå besøg af hunde og katte.

I skoven: Hjortetakolie bruges også i skovområder, hvor det smøres på det nederste af træstammerne som beskyttes mod dyrenes barkafgnavning. Påføres også topskud for at undgå afgnavning.

HÅRDTRÆSOLIE

Borup Hårdtræsolie

Blandingsprodukt af Linolie- og Standolietyper tilsat bl.a. bivoks samt svampedræbende midler.

 

Anvendelsesmuligheder:

Borup Hårdtræsolie med bivoks er en effektiv olieblanding til udendørs vedligeholdelse og pleje af alle typer hårdt træ f.eks. teak, palisander, maghoni, nyatoh, shorea, eg, nød m.m.

Produktet er specielt velegnet til havemøbler af træ.

Brugsanvisning: Træet renses grundigt for snavs og pletter før behandling. Brug evt. Borup Afrenser eller Borup Grund-rens og lad tørre. Ru overflader slibes først med sandpapir.

Borup Hårdtræsolie påføres med pensel eller klud, til træet er mættet. Gentag evt. påføringen.

Efter ca. 20 min. Aftøres evt. overskydende olie. Lad træet tørre i 24 timer og polér evt. overfladen.

Bemærk:

Borup Hårdtræsolie må kun anvendes udendørs!

Klude skal efter brug anbringes i lukket metalbeholder p.g.a. risiko for selvantændelse.

 

ISOFLUAT

Metalsalte af fluskiselsyre, der er stærkt ætsende.

 

Anvendelsesmuligheder:

Forhindre at salte fra vand-, røg- og sodskjolder slår igennem færdigmaling.

Isofluat neutraliserer, tætner porer og styrker overfladen af frisk puds, beton og eternit.

Opløsning: 1 kg Isofluat opløses i 3 liter vand i en plastspand. Anvend ikke metalspande eller værktøj med metal i forbindelse med Isofluat.

Brugsanvisning: Isofluat kan kun virke effektivt, hvis den anvendes i forbindelse med alkalisk 8kalkholdig) bund som puds, beton eller cement.

Gamle lofter og vægge: Isofluat kræver en ren bund, hvorfor denne skal renses omhyggeligt. Derefter påføres stamopløsningen evt. fortyndet med ½ - 1 liter vand. Særligt medtagne områder kan behandles med to påføringer.

Nb.: Er isofluatbehandlingen uden virkning, bør der foretages en overstrygning med tynd kalkvand, hvorefter fluotering foretages.

Cement og beton, cementasbestplader: Til isolering mod saltudblomstring anvendes Isofluat. Overfladetør cement og puds stryges 2 gange med stamopløsningen. Efter ca. 24 timers tøring vaskes overskud af, og færdigbehandling kan foretages.

ISOPROPYLALKOHOL 99%

Isopropanol, 2-Propanol

Klar farveløs væske med karakteristisk lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Opløsningsmiddel: Opløser fedtstof, olier, lakker og harpiks.

Anvendes også som karburatorsprit.

Fremstilling af sprinklervæske: Lav en blanding af 1 del Isopropylalkohol og 2 dele demineraliseret Vand og tilsæt en smule Borup Rengøring m/Salmiak.

Bemærk: Blandingen kan skade nogle autolakker.

Affedtning: Anvendes til affedtning af bl.a. tonehoveder og skær til el-barbermaskiner.

Skovflåt: Man kan afhjælpe et bid af skovflåten ved at påføre følgende blanding: 1 del Isopropylalkohol 99% + 1-2 dele Glycerin. Stedet gnides med blandingen på vat eller vatpind. Ved efterfølgende irritation anbefales det at søge læge.

JERNVITRIOL

Jernsulfat, Ferrosulfat, jern(ll)Sulfat.

Grøn/krystaller/pulver uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Fjernelse af mos i græsplænen: Der vandes i balndingsforholdet 200g jernvitriol i 10 liter vand. Denne blanding rækker til 20m2. 1 kg. Jernvitriol rækker til 100 m2.

Mosset visner/”brænder” af og kan rives væk!

Mosfjernelse på flisegange: For at undgå misfarvning anbefales det at bruge Blåsten i en 5% opløsning.

Tilsætning til Hydratkalk: Jernvitriol kan anvendes sammen med Hydratkalk til at opnå den karakteristiske Skagensgule/Nybodergule farve.

Bemærk:

Opløsningen må ikke komme i kontakt med fliser, murværk o.lign., da der kan opstå misfarvning, som er vanskelig at fjerne igen. (Prøv evt. med Oxalsyre!)

 

KALCINERET SODA

Natriumkarbonat, Kulsurt Natron

3 gange så stærk som almindelig Husholdningssoda

 

Anvendelsesmuligheder:

Pudsning af sølvtøj: 2 spsk. Kalcineret Soda og 1 liter kogende vand hældes op i en balje foret med aluminiumsfolie. Sølvtøjet lægges ned i baljen og er rent på ca. 2 minutter, hvorefter det skylles i rent vand og tørres i viskestykke.

OBS. Brug ikke gryde eller balje af jern eller andre metaller!

Ballon- & Flaskerens: Opløs 1 spsk. Kalcineret Soda i 1 liter vand. Der skylles efter med rent vand. 

Regulering af PH-værdi i swimmingpools: Kalcineret Soda tilsættes swimmingpools for at hæve pH-værdien til den rigtige pH-balance til ca. 7,2

KALCIUMKLORID

Calciumchlorid, Chlorcalcium

Fast gråhvidt stof i skæl/pulver, uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Isfjerner: Kalciumklorid virker som isfjerner på indkørsler, trappegange, fortove m.m. Virker ca. 4 gange så kraftigt som vejsalt. Produktet skader ikke hunde- og kattepoter og er mindre skadelig for planter end vejsalt.

Støvbinder: Kalciumklorid binder effektivt støvet på grusveje o.lign. Særdeles velegnet f.eks. i sommerhuskvarterer, hvor det strøs jævnt ud over området som ved saltning.

Fugtfjerner: Kalciumklorid kan anvendes i campingvogne, skibe, sommerhuse, kældre eller andre rum, hvor fugt kan være et problem. Produktet kommes i f.eks. en nylon-strømpe, der hænges op over en spand. Fugten opsuges langsomt og omdannes til vand, der drypper ned i spanden. Flere poser kan ophænges i samme rum. Evt. spild på gulve eller tæpper bør straks fjernes med lunkent vand.

KALISALPETER

Kaliumnitrat

Hvidt krystallisk pulver uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Blomstergødning: Man kan lave sin egen blomstergødning ved at blande 1 del Engelsk Salt og 1 del kalisalpeter. Af denne blanding opløses 1 teskefuld i 2 liter vand til udvanding ca. én gang om ugen.

 

BORUP KALKFJERNER

”Den stærke”

Baseret på bl.a. Phosforsyre.

 

Anvendelsesmuligheder:

Borup Kalkfjerner er en tyktflydende væske, som derfor bliver siddende og virker på de steder, hvor den påføres. Fjerner kalkpletter fra håndvaske, porcelænskummer, glasfliser, forkromede overflader samt rustfrit stål.

Ved svære kalkdannelser samt rust påføres Borup Kalkfjerner med en børste, klud eller svamp, hvorefter det skal virke i ca. 15 min. Gnid efter og skyl derefter grundigt med vand.

Fjernelse af cementslør: Borup Kalkfjerner i forholdet 1:4 er velegnet til fjernelse af cementslør eller mørtel fra fliser eller klinker.

Almindelig rengøring: Bland 1 del Borup Kalkfjerner med 4 dele lunkent vand. Blandingen påføres med børste, svamp eller klud. Lad sidde nogle få minutter og skyl derefter grundigt efter med vand.

Bemærk:

Produktet må ikke blandes med klorholdige produkter.

Produktet må ikke bruges til afkalkning af kaffemaskiner eller til emaljerede badekar, terrazzo, marmor eller fuger mellem fliser.

 

KAOLIN

Pibeler

China Clay, Porcelænsjord

Mineralsk lerart.

 

Anvendelsesmuligheder:

Hvidskuring af trægulve: Lav en blanding af 500 g Kaolin til 5 liter varmt vand og påfør blandingen med en blød børste.

Når træet er tørt, fejes det, hvorefter gulvet vaskes 1 – 2 gange med sæbevand (½ kg sæbespåner til 10 liter vand).

KARBID

Kalciumkarbid

 

Anvendelsesmuligheder:

Afskrækningsmiddel til muldvarp og mosegrise: karbid kan bl.a. bruges som afskrækningsmiddel, hvis man er plaget af muldvarpe og mosegrise.

Stykker af Karbid lægges ned i hullerne, der hældes vand på, og jord eller en sten lægges over hullet. Nu dannes der yderst brandfarlige gasser i gangene, og skadedyrene udryddes hurtigt og effektivt.

Bemærk:

Pas på ikke at indånde karbiddampe.

 

KAUSTISK SODA

Ætsnatron, Natriumhydroxid

Fast stof i perler, hvide eller grålige uden lugt, men stærkt ætsende.

 

Anvendelsesmuligheder:

Rensning af afløb: Kaustisk Soda opløser propper af fedt, hår, sæbe og madrester i alle typer afløb.

Opløs 500 g Kaustisk Soda i 4 liter vand og hæld blandingen i afløbet. Gentag om nødvendigt processen og vent eventuelt med at skylle efter til næste dag.

Regelmæssigt skylning af afløbene med Kaustisk Soda affedter rørene og forebygger tilstopning.

Afsyring af møbler: Opløs 500 g Kaustisk Soda i 4 liter vand. Hvis der ønskes en fed konsistens, som ikke løber, opløses 100 g Ren Metylcellulose klister i den ønskede konsistens og tilsæt Kaustisk Soda opløsningen.

Smør blandingen på emnet og lad sidde, til malingen eller lakken koger op (1 –2 timer). Vask af med en spand vand tilsat ½ liter Eddikesyre 32% for at neutralisere processen.

Pas på, da blandingen udvikler stærk varme.

Bemærk:

Produktet er stærkt bætsende.

Kaustisk Soda må ikke anvendes sammen med Aluminium, Zink, Tin eller Bly.

 

UNIVERSAL KLINKEOLIE

Baseret på blanding af forskellige Linolietyper m.m.

 

Anvendelsesmuligheder:

Universal Klinkeolie vedligeholder bl.a. klinker, teglfliser, granit, skiffer og keramikfliser såvel indendørs som udendørs! Klinkeolien er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Klinkeolie er et plejemiddel og trækker ind i porøse underlag og giver belægningen en rustik farve uden glans. Klinkeolie gør de behandlede overflader mindre modtagelige for pletter, og de bliver dermed lettere at vedligeholde.

Brugsanvisning:

Klinkeolie påføres med pensel eller klud, hvorefter det skal trække ind. Efter Klinkeolien er trukket ned i overfladen, skal overskydende olie aftøres. Ved særlig porøse underlag kan behandlingen gentages efter nogle dages forløb.

Man skal regne med, at 1 liter Klinkeolie rækker til ca. 10 – 15m2 alt efter underlagets sugeevne.

KLORAMINPULVER

Chloramin-T pulver, Natrium-p-toluolsulfonylchloramid

Hvidt krystallisk pulver med svag lugt af klor.

 

Anvendelsesmuligheder:

Blege- og desinfektionsmiddel: Vandtanke og vandbeholdere desinficeres ved at skylle med en blanding af 1 g Kloraminpulver pr. liter vand. Tanken skal efterskylles med vand.

Samme blanding kan anvendes til desinficering af WC, køleskab og dybfryser.

KLORESSENS 15%

Blegessens

Natriumhypochlorit 15%

 

Anvendelsesmuligheder:

Fremstilling af blegevand 1%: 1 del Kloressens til 15 dele vand. Blegevand er et effektivt desinfektionsmiddel (se også Borup Klor-Rengøring).

Pletfjerning: Jordslåede pletter og pletter fra frugt og vin dyppes i en blanding af 1 dl. Blegevand (se opskrift) og 1 liter vand. Skyl og gentag til pletten er væk.

Læg ikke tøjet i blød, da klor kan skade fibrene. Må bl.a. ikke bruges på uld og silke.

Nikotin i svær grad på vægge og paneler kan fjernes inden maling med Kloressens.

Swimmingpools: Til kloring og desinficering.

Bemærk:

Kloressens 15% må ikke blandes med andre kemikalier, da det kan udvikle giftige dampe.

Undersøg altid, om tøjet tåler klor.

 

KLOR – RENGØRING

Borup Klor-Rengøring indeholder bl.a. Natriumhypochlorit-opløsning.

 

Anvendelsesmuligheder:

Generelt til rengøring i hus og have: Bland 1 del Klor-Rengøring og 1 del vand til rengøring af eternit, plexiglas, fliser, murværk, sten og sokler på carporte overdækkede terasser, tage og træværk.

 

Anbefales endvidere til:

Afløb, -giver rent og lugtfrit afløb.

Bad og håndvask, - fjerner hurtigt og nemt rande, pletter og misfarvninger.

Køkken, - til rengøring af køleskabe, dybfrysere, komfurer, vaskekummer m.m.

Stalde, klosetrum og kældre, - fjerner fluer og dårlig lugt.

WC, - til rengøring og desinficering af kummen.

Dyr, - desinficerer madskåle fuglebure o.lign.

Vandtanke, - til rensning og desinficering.

Sygepleje, - til afvaskning af gummilagner og bækkener.

Snavsede hænder, - renser fedtede og olieplettede hænder, og nikotin på fingrene fjernes med ufortyndet Klor-Rengøring.

Insektbid, fugtes let med ufortyndet Klor-Rengøring.

 

Se flere muligheder samt dosering på etiketten.

Bemærk:

Borup Klor-Rengøring må ikke anvendes sammen med WC-rensemidler!

Borup Klor-Rengøring må ikke bruges til læder, sølv og aluminium.

 

KRIDT

Slemmet Kridt

Finkornet kalksten med hvid eller grå farve, fra danske kridtbrud.

 

Anvendelsesmuligheder:

Skyggekalk: Slemmet Kridt kan benyttes som skyggekalk i drivhuse for at holde lyset ude.

Opkridtning: Slemmet Kridt kan også bruges til opkridtning af græsplæner f.eks. sportspladser.

Slemmet Kridt røres op med vand alt efter hvor tyk en grød, man ønsker at arbejde med.

Tilsat Linoliekit: Slemmet Kridt kan blandes i Linoliekit, hvis denne er for tynd. Derved opnås en bedre konsistens.

LETVÆGTSFILLER

Borup Letvægtsfiller baseret på Vinyl/Acryl – klar til brug.

 

Anvendelsesmuligheder:

Til reparation af revner og sprækker: Borup Letvægtsfiller anvendes indendørs til udbedring og reparation af revner, mindre huller og sprækker i træværk, kalk, tørmur og stuk.

Borup Letvægtsfiller kan også anbefales til udjævning af vægflader specielt af gips før tapesering samt til udjævning af træværk før maling.

Borup Letvægtsfiller er klar til brug direkte fra bøtten og påføres med en spartel.

Konsistensen er som flødeskum. Den synker ikke sammen og revner ikke.

Se i øvrigt udførlig brugsanvisning på etiketten.

JOMFRU LINOLIE

Naturlig Rå Koldpresset. En fed tørrende olie, der fremstilles ved presning af hørfrø.

 

Anvendelsesmuligheder:

Behandling af træflader: Borup Jomfru Linolie anvendes til at behandle alle træflader af fortrinsvis mørke træsorter, der enten er ubehandlede eller nyslebne, f.eks. trægulve, bordplader, trærammer m.m.

Havemøbler: Behandling af havemøbler kan med fordel ske med Koldpresset Lindolie tilsat en lille smule Atamon. På den måde undgår man svamp i træet. Sørg for at olien og Atamonen blandes godt sammen.

Diverse andre muligheder:

Koldpresset Linolie kan anvendes til naturmalinger, træolie-blandinger eller tilsat Borup Finsk Trætjære, hvis man vil blande sin egen træbeskyttelse efter de gamle opskrifter til bl.a. bevaringsværdige bygninger. Ved blanding med Borup Vegetabilsk Terpentin skal forholdet være 3 dele Borup Jomfru Linolie og 1 del Terpentin.

Brugsanvisning: Inden brug skal træet enten slibes eller renses med Borup Malerens eller Trærens. Herefter skal træet have lov til at tørre mindst 1 døgn.

Olien fordeles med en pensel, gummiskraber el.lign. og poleres efter med klud.

Ved meget sugende flader påføres olien 2 gange, hvorefter al overskydende olie fjernes. Til sidst poleres overfladen med rene, tørre bomuldsklude.

Bemærk:

Pas på! Klude, der er brugt til koldpresset Lindolie, kan selvantænde! Det anbefales, at kludene brændes straks efter brug.

 

RÅ LINOLIE

Fed tørrende olie, fremstillet ved presning af hørfrø.

 

Anvendelsesmuligheder:

Behandling af gulve: Klinker, sten, marmor, granit, terrazzo, linoleum og lignende kan behandles med Rå Linolie.

Trægulve hovedsagelig af hårdtræ, d.v.s. bøg, eg, eksotiske træsorter og lignede, kan behandles med Rå Linolie hvis de tidligere har været olieret.

Hvis gulvet før har været lakeret, skal dette først slibes.

Hvis Linolien ønskes fortyndet, kan dette ske med terpentin eller petroleum i forholdet 1 del Rå Linolie og 2 dele Terpentin/Petroleum (både mineralsk, lugtfri og vegetabilsk Terpentin eller lugtfri Petroleum kan benyttes).

Behandling af møbler: Rå Linolie kan anvendes på både skifferplader, teaktræ og andre typer hårdtræsmøbler. Husk altid at afrense eller slibe inden brug af Linolie.

Behandling af træværk: Rå Linolie er fortrinlig til behandling af udendørs træværk. Blot skal træet renses helt i bund og være fri for f.eks. begroninger (brug Malerens/Afrenser). Bemærk samtidig at Linolie ikke har nogen svampedræbende virkning, hvorfor det især er vigtigt, at fladerne er helt fri for eventuelle svampe!

Rå Linolie kan også blandes i maling og Finsk Trætjære. Kan også bruges som træbeskyttelse efter de ”gamle” opskrifter. (Se Borup Finsk Trætjære).

Bemærk: Husk altid at aftørre den overskydende olie, når fladerne er mættet, da der ellers kan fremkomme en fedtet overflade, som er meget lang tid om at tørre.

NB: Klude anvendt til Rå Linolie er selvantændelige! Opbevar dem derfor i lukket metalspand, eller afbrænd dem umiddelbart efter brug.

LINOLIE-FERNIS

Med Tørrelse.

Linolie-Fernis er en Linolie kogt op med tilsætning af Tørrelse (Siccativ). Har en lys gylden farve.

 

Anvendelsesmuligheder:

Oliemaling: Linolie-Fernis anvendes til grunding før oliemaling og som tilsætning til oliemaling.

Følg altid brugsanvisningen på malingen.

Trætjære: Linolie-Fernis kan også bruges til fortynding af Borup Trætjære. (se Borup Trætjære).

Bemærk:

Brugte klude og lignende afbrændes efter brug, da de kan selvantænde.

 

MALING- OG LAKFJERNER

”TA’ VÆK”

 

Anvendelsesmuligheder:

Fjernelse af maling og lak: ”Ta’ Væk” Maling- og Lakfjerner er en universal lakfjerner. Selv fastbrændte lakker fjernes effektivt.

Produktet fjerner også selv den mest genstridige olie-, nitrocellulose-, kunstharpiks- og klorgummimaling, facademaling, vaske- og slidstærk inden- og udendørs dispersionslak, forseglingslak, spartelmasse, politur m.m.

”Ta’ Væk” Maling- og Lakfjerner er drøj og hurtigvirkende i brug, og det efterlader ikke spor. Produktet er uskadelig for alle træarter, plader, metaller samt pensler og børster af naturhår.

”Ta’ Væk” Maling- og Lakfjerner påføres med en pensel i et tyndt eller tykt lag afhængig af laklagets tykkelse.

Se i øvrigt udførlig brugsanvisning på etiketten.

MODEL-GIPS

En finere ”formalet” gips end Stukgips.

 

Anvendelsesmuligheder:

Afstøbning, revner og huller: Model-Gips bruges til støbning i forme samt til udfyldning af mindre revner og huller i murværk.

Gipsen røres til en jævn grød i blandingsforholdet ca. 2 dele Model_Gips til 1 del Vand. Men pas på, - blandingen udvikler en del varme! Vær opmærksom på, at blandingen størkner hurtigt.

 

NAFTALIN

Naphtalene.

Kan fås i både skæl/flakes og kugler.

Har en gennemtrængende, karakteristisk, vedhængende lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Mod møl: Ved længerevarende opbevaring af tøj i skabe eller på lofter anbringes naftalin i kugler i små poser ved tøjet. Derved undgås, at der går møl i tøjet.

I urinaler: Naftalin i kugler strøs i urinaler mod dårlig lugt.

Afskrækningsmiddel: Katte og hunde afvises effektivt ved at påføre de steder der ønskes beskyttet, med følgende blanding: 1 del Naftalin til 1 del Svovlpulver + peber, som skal udgøre ca. 1/10.

NATRIUM-HEXAMETAFOSFAT

Natriummetafosfat (Grahamssalt)

Hvidt, let opløselig pulver uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Blødgøringsmiddel: Natriumhexametafosfat bruges til blødgøring af hårdt vand i bl.a. vaskemaskiner, hvori der anvendes sæbeholdige produkter.

Der anvendes ca. 125g i forvasken og ca. 125g i klarvasken.

Afkalkning af vaskemaskiner: Hæld 3 dl. Hexametafosfat i sæbeskålen og lad maskinen køre et helt kogevaskeprogram (uden tøj og uden forvask).

Herefter renses filteret.

 

Gråt og stift tøj kan undgås ved at tilsætte ½ dl. Hexametafosfat til vaskepulvret, hver gang der vaskes. Herved forebygges kalkaflejringer, og doseringen af vaskepulvret kan nedsættes til anbefalingen for blødt vand.

Samtidig forlænges maskinens levetid, og elforbruget nedsættes.

 

Gråt og stift tøj kan afhjælpes, hvis det tåler kogevask: Kom tøjet i vaskemaskinen og 2 dl. Hexametafosfat i sæbeskålen (ingen sæbe).

Lad maskinen køre et kogevaskeprogram uden forvask.

 

NATRIUMPERBORAT

Hvidt tungt opløseligt pulver med stort indhold af ilt, og derfor meget effektivt som blegemiddel.

 

Anvendelsesmuligheder:

Rensning af plastikservice: Misfarvede plastkopper fra te og kaffe renses i Natrium-perborat. Lav en blanding af 60g Natriumperborat og 1 liter vand, som opvarmes til ca. 60°C. Heri renses servicet.

Jordslåethed: Hvide bomuldsstoffer, der er blevet jordslået, vaskes i 1 spiseskefuld Natriumperborat pr. 1 liter vand. Efter behandlingen vaskes stoffet på normal vis.

Alternativ behandling: Tag to beholdere. Opløs Kaliumpermanganat i det ene, og Natriumdisulfit i det andet. Læg det jord stof i blød i Kaliumpermanganatopløsningen og arbejd væsken godt ind i stoffet.

Løft derefter stoffet over i karret med Natriumdisulfit (neutraliseringen), hvorved jordslåetheden forsvinder som ved et trylleslag! Husk at vaske stoffet grundigt efterfølgende.

Rensning af ”Teflon”: Lav en blanding af 1 spiseskefuld Natriumperborat til ¼ liter varmt vand og gnid med en klud eller børste. Skyl efter med rigeligt rent vand.

NATRONLUD MIN 27%

Opløsning af Natronhydroxid 27,65%

Farveløs væske uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Hvidskuring af gulve og ludbehandling af træ.

Opløsning af gammel maling: Natronlud tilsættes tapetklister, til den er som en grød. Påfør derefter blandingen og lad den virke i ca. 25 min., hvorefter malingen fjernes med en stiv børste eller skraber. Skyl grundigt efter med vand. Tilsæt sudste hold skyllevand lidt eddikesyre for at neutralisere evt. ludrester.

Rensning af tilstoppede afløb: Vand i vask eller kumme suges først op. Hæld ¼ liter Natronlud i afløbet. Vent ca. 1 time og skyl derefter med vand. Processen kan evt. gentages, - eller man kan lade luden virke natten over.

Bemærk:

Bland aldrig Natronlud med andre kemikalier.

 

OXALSYRE

Oxalsyre 99/100% er et hvidt krystallisk granulat uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Blegning/affedtning af træ: Lav en 20% opløsning (200g Oxalsyre i 1 liter varmt vand). Emnet påføres opløsningen med svamp eller børste, hvorefter det skal sidde og tørre. Efter tørring fejes træet og vaskes med koldt vand.

Afrensning af træ: (f.eks. teak) for gamle pletter m.m. inden der gives møbelpleje: Lav en 10-20% opløsning. Fremgangsmåde som ved blegning.

Rensning af aluminium: 1 tskf. Oxalsyre i 1 l vand koges ud i aluminiumsgryde el.lign. Der skylles godt efter med vand.

Glasfiber – gult og kedeligt: Lav en 10-20% opløsning (100-200g Oxalsyre opløses i 1 l vand), og glasfiberen renses grundigt med blandingen. Skyl efter med vand. Der kan evt. poleres efter med Winerkalk (se Winerkalk).

Rust på tøj, fliser, plastik og glasfiber: Lav en 10% opløsning (100g Oxalsyre opløses i 1 l vand). Dup eller gnid på rustpletten. Vask stedet efterfølgende med vand.

Indtørrede blodpletter på tøj: Kan fjernes med en 10% Oxalsyreopløsning, der duppes på pletten.

Fedt på læder: Gnid på stedet med en blød klud med tør Oxalsyre. Talkum varmes på en ske og lægges på pletten.

Bemærk:

Da Oxalsyre bleger meget, bør man altid bruge produktet med forsigtighed og prøve på et ”usynligt” sted først.

 

PARADICHLORBENZOL

I kugler

Hvide krystallinske kugler med en karakteristisk gennemtrængende lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

I Urinaler: Paradichlorbenzol strøs i urinaler for at afhjælpe dårlig lugt.

Mod møl: Ved længerevarende opbevaring af tøj i skabe eller på lofter anbringes små poser med Paradichlorbenzol ved tøjet. Derved undgås, at der går møl i tøjet.

PENSELRENS

”SVUP”

En vandbaseret Penselrens uden opløsningsmuligheder.

 

Anvendelsesmuligheder:

Rensning af pensler: Velegnet til rensning af pensler brugt til gængse maling- og laktyper.

Rensning af maleruller: Kan også anvendes til rensning af maleruller, hvor skindet er syet (ikke limet) til rullen.

Rensnings- og affedtningsmiddel: Svup Penselrens fjerner også effektivt olie, fedt, tjære m.m. fra overflader af træ, metal, beton, sten. o.lign.

Rensning af motorer: Svup Penselrens anbefales også som motorrens.

Brugsanvisning:

Pensler, maleruller eller andet værktøj rengøres omhyggeligt straks efter brug, hvorefter der skylles i rindende vand.

Meget snavset værktøj stilles først i blød i Svup Penselrens.

Meget indtørret malegrej: Det anbefales at bruge Borup Penselrens (stærk).

 

LUGTFRI PETROLEUM

Et højkvalitets petroleumsprodukt, N-paraffiner.

 

Anvendelsesmuligheder:

Rensning af malegrej: Efter brug af oliemaling renses i Lugtfri Petroleum.

Rensning og pudsning af cykler, knallerter m.m.: Lugtfri Petroleum fjerner begyndende rust på forkromede dele samt gammel olie fra f.eks. kæder.

Lakerede dele smøres ind i en blanding af ¼ liter Lugtfri Petroleum og 1 tskf. Rå Linolie.

Poleres derefter med blød klud, f.eks. tvist.

Bemærk:

Efter rensning skal kæder og motordele smøres igen.

Lampeolie: Lugtfri Petroleum kan hældes i olie og petroleumslamper. Lamperne holdes under opsyn.

Havegrill: Lugtfri Petroleum hældes over kullene et par minutter før optænding.

 

PETROLEUM

Et raffineret råolie destillat, et opløsningsmiddel.

 

Anvendelsesmuligheder:

Rensning af malergrej: Efter brug af oliemaling renses i Petroleum.

Rensning og pudsning af cykler, knallerter m.m.: Petroleum fjerner begyndende rust på forkromede dele samt gammel olie fra f.eks. kæder.

Lakerede dele smøres ind i en blanding af ¼ liter Petroleum og 1 tskf. Rå Linolie.

Poleres derefter med en blød klud, f.eks. tvist.

 

Bemærk:

Efter rensning skal kæder og motordele smøres igen.

Tilsætning til dieselolie om vinteren for at undgå frysning af dieselolien.

Brug ca. 10% Petroleum.

Træorme i træmøbler kan udryddes (dræbes) ved at bruge en kanyle, der fyldes med Petroleum. Tryk en lille dråbe Petroleum ned i så mange som muligt af hullerne på møblet. Når væsken har slået ormene ihjel, lukkes hullerne med Plastisk Træ.

(Det anbefales at bruge Borup Møbel- & Træbeskytter).

Olieplet på fliser: Opløs med Petroleum, og drys med cement! Hæld Petroleum ud over pletten, og lad det virke i 10 – 20 minutter.

Drys derefter cement på og lad det suge til dagen efter.

PIMPSTEN 3/0

Pulver

En hvidlig porøs stenart, der kommer fra udslukkede vulkaner.

 

Anvendelsesmuligheder:

Slibning og polering: Pimpsten er oprindelig lava og fås i flere finheder.

Pulver, granulat og som hel sten. Den pulveriserede pimpsten anvendes til slibning og polering af træ, sten, metal m.m.

Hos tandlægen: Pimpsten fås i finheden 6/0, som bl.a. bruges som slibemiddel i tandlægepraksis.

PLAST-RENS

BORUP Plast-rens (Plastmøbel-Rens)

 

Anvendelsesmuligheder:

Borup Plast-Rens er specielt egnet til afrensning eller rengøring af havemøbler i plast, parasolfødder, plastvinduer og andre plastgenstande, der står udendørs eller på overdækket terrasse.

Borup Plast-Rens fjerner den fedtede belægning, som fremkommer ved luftens påvirkning samt biologisk ”nedfald”.

Brugsanvisning:

Borup Plast-Rens sprayes på emnet eller påføres med svamp eller børste, og der efterskylles med vand.

Borup Plast-Rens fortyndes med koldt vand i følgende forhold:

Afrensning:                      Koncentreret

Alm. Rengøring:                1:10

Grundrengøring:               1:3

I højtryksspuler:             Anvendes doseringshane.

 

POLERVAND

(Svovlsyre 13,5%)

En klar farveløs væske uden særlig lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Rensning af messing og kobber: Irret og anløben messing og kobber renses først for almindelig snavs og fedt med Trinatriumfosfat (100g pr. 5 liter vand).

Derefter skylles genstanden grundigt med vand og renses med eller bades i Polervand.

Til sidst skylles med rigelig vand, og genstanden pudses almindeligt.

Da stænk fra Polervand (svovlsyre 13,5%) kan ødelægge terrazzogulve o.lign. anbefales det, at rensningen foregår udendørs.

Bemærk:

Hæld altid syre i vand og aldrig omvendt!

 

RENSE BENZIN

N-Heptan

Benzin til teknisk brug med et destillationsinterval på mellem ca. 80 – 110

 

Anvendelsesmuligheder:

Pletfjerning: Brug så lidt Rense Benzin som muligt. Læg et stykke sugende stof under pletten og gnid på og omkring pletten for at undgå skjolder. Gnid til pletten er tør.

Produktet er specielt effektivt mod fedtpletter samt pletter af harpiks, olie, stearin, læbestift samt rester af klistermærker og tyggegummi.

Prøv altid først på et usynligt sted.

Rensning: Pensler anvendt til fernis, oliebehandling af træ og politurbehandling af møbler gøres rene i Rense Benzin. Fodtøj og andet læder aftørres før farvning med en klud vædet i Rense Benzin.

Til katalysator-ovne: rense Benzin kan også bruges i katalysator-ovne.

RUSTFJERNER

BORUP Rustfjerner

Stærkt rust- og kalkfjerningsmiddel baseret på bl.a. Phosfor- og Saltsyre.

 

Anvendelsesmuligheder:

Borup Rustfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til afrensning af rust, kalksten, olie, fedt og snavs på malede galvaniserede jernplader, cement og eternitplader som f.eks. karosserier, automobiler, containers, beholdere, bassiner, afløb m.m. Også velegnet til fjernelse af rust i WC-kummer.

Ved svære rustforkomster kan emnet dyppes helt ned i ufortyndet Rustfjerner, som derefter kan bruges igen.

Borup Rustfjerner får fat i grovrust og kommer i alle revner og sprækker.

Brugsanvisning:

Borup Rustfjerner smøres på med en pensel eller børste og skal virke et par minutter, hvorefter der skylles grundigt med vand. Malet jern grundes, når fladen er tør.

 

Produktet anvendes i følgende forhold:

Svære forekomster:                              1:1

Grundrensning:                                       1:5

Regelmæssig rensning:                           1:25

Aluminium:                                              1:50

Lettere kalkbelægninger:                      1:80

 

Bemærk:

Borup Rustfjerner må ikke anvendes til emaljeret jern (badekar) samt terassogulve.

Må ej heller anvendes sammen med klorholdige produkter.

Se i øvrigt etiketten.

SALMIAKSPIRITUS 25%

Ammoniakopløsning 25%, 3-dobbelt Salmiakspiritus, Amoniakvand.

Klar farveløs væske med karakteristisk stikkende og kvælende lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Afvaskning før maling: Bland 2 spsk. Salmiakspiritus med 5 liter vand.

Vask grundigt og skyl efter med rent vand.

 

Vinduespudsking og rengøring: Samme blanding som afvask før maling.

Er også velegnet til rengøring af fedtede flader, neglebørster og kamme.

Fjerner effektiv trafikfilm fra bilruder.

Rensning af guldsmykker: Guldsmykker (uden sten) fra 8 karat og opefter bliver blanke og skinnende med følgende blanding: I en skål blandes lidt opvaskemiddel og en hættefuld 3-db Salmiakspiritus. Hæld kogende vand over og læg guldsmykkerne i blandingen i ca. 1 minut. Der skrubbes evt. med en blød børste. Skyl i koldt vand og tør efter med en blød klud.

Rengøring af jernpander: Den grimme, brune, karamelagtige substans på ydersiden af stegepanden renses med en blanding af brun sæbe og tredobbelt salmiakspiritus.

Blandingen skal være som en lind grød. Smør ydersiden og bunden ind i grøden, og læg panden i en plasticpose og luk til. Lad panden være i posen i 2 døgn. Tag panden ud og vask den i varmt vand.

Græspletter: Fjernes med en blanding af 1 del Salmiakspiritus, 1 del Sprit og 3 dele lunkent vand. Ved pletfjerning på tekstiler prøves altid først på et ’usynligt’ sted.

Brændeovn og pejs kan rengøres med tredobbelt Salmiakspiritus. Brug f.eks. 2 spsk. Salmiakspiritus til 5 liter vand og vask af med en klud.

Irring af kobber: Påfør emnet ren Salmiakspiritus 25% med en klud eller pensel (eller neddyp emnet ganske kortvarigt.) Derved opnås en meget mørk blå/grøn irring af kobberet.

Ønskes den karakteristiske lysere grønne farve, se Saltsyre 30%.

SALMIAKSPIRITUS 8%

Ammoniakopløsning 8%, Ammoniakvand-enkelt.

Klar farveløs væske med karakteristisk stikkende og kvælende lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Afvaskning før maling: Bland 1 del Salmiakspiritus 8% med 5 dele vand. Vask grundigt og skyl efter med rent vand.

Vinduespudsning og rengøring: Samme blanding som afvask før maling. Er også velegnet til rengøring af fedtede flader, neglebørster og kamme.

Fjerner effektivt trafikfilm fra bilruder.

Græspletter: Fjernes med en blanding af 3 dele Salmiakspiritus 8%, 1 del Sprit og 3 dele lunkent vand. Ved pletfjerning på tekstiler prøves altid først på et ’usynligt’ sted.

SALTSYRE 30%

Farveløs, gullig væske med stikkende lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Afsyring af murværk: Hæld 1 del Saltsyre ned i 10 dele vand. Afvask murværket med hvidtekost eller børste. Sørg for ikke at stænke.

Fjernelse af kalkaflejringer: Rande på vaser, vinkarafler, kolber o.lign. fjernes ved at hælde lidt saltsyre i og lade det løbe lidt rundt i glasset. Lad det evt. stå og virke et par timer. Husk at skylle efter med flere hold vand.

Justering af pH-værdi: Anvendes også til justering af pH-værdi i havebassiner samt i swimmingpools.

Irring af kobber: Den karakteristiske grønne overflade, som kobber får i årenes løb, kan man selv frembringe ved med pensel eller klud at påføre emnet ren Saltsyre 30% (emnet kan også neddyppes ganske kortvarigt.) Vær opmærksom på ulempen, som er, at det grønne lag (ir) kan skrabes af kobberet igen.

Behandlingen bør foregå udendørs eller på et godt ventileret sted.

Ønskes en mere bestandig og mørk blå/grøn overflade af kobberet, se Salmiakspiritus 25%.

Bemærk:

Saltsyre må ikke anvendes på terrazzogulve, marmor, aliminium samt emaljerede overflader (badekar). Saltsyre kan ’ryge’ og bør kun bruges udendørs.

Ved brug indendørs kan det ødelægge radio-, TV- og el-installationer.

SALPETERSYRE 62%

Gullig/brunlig væske med stikkende lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Salpetersyre er en stærk syre, der opløser de fleste metaller under udvikling af brint.

Afkalkning af aluminium: En blanding af 1 del Salpetersyre 62% i 4 dele vand afkalker aluminiumskedler og gryder.

Bemærk:

Salpetersyre reagerer voldsomt med organiske stoffer og danner derved giftige dampe.

Hæld altid syre i vand og ikke omvendt.

SHELLAC

Knastelak. Shellak udvindes af lakskjoldlusen (Indien). Den gennemgår forskellige behandlinger, hvorefter den til sidst opløses i terpentinsprit.

Anvendelsesmuligheder:

Mod gennemslag af harpiks: Shellac isolerer mod gennemslag af harpiks. Harpiks er inde i træet og vil ud! Det er let at forhindre med Shellac Knastelak. Knasterne, hvor harpiksen sidder, pensles 3 gange med Shellac, -så er der lukket af for harpiksgennemtrængning.

Før maling:Isoler mod gennemslag af skjolder og mærker efter farvekridt og tush på vægge før maling.

Se i øvrigt udførlig brugsanvisning på etiketten.

Politur: Shellec fås også i kvalitet som Filtreret Shellak og Bleget Shellak som fortrinsvis bruges til møbler.

SICCATIV

(Tørrelse, blyfri)

 

Anvendelsesmuligheder:

Tørremiddel: Siccativ anvendes som tørremiddel i Linoliefernis.

Der tilsættes max. 5% Siccativ.

Til olierevne farver tilsættes 5% Siccativ.

SPRIT 93%

(Etanol 93%, denatureret)

Anvendelsesmuligheder:

Pletfjerning: Sprit fjerner farve fra kugle- og spritpenne. Brug så lidt Sprit som muligt og gnid , til pletten er tør.

Læg et stykke sugende stof under.

Græspletter fjernes med en blanding af 1 del Sprit, 1 del 3-db salmiakspiritus og 3 dele lunken vand.

Hvide varmepletter på lakeret bord: Sprit påføres pletten (evt. med en fingerspids). Der sættes en tændstik til, ilden pustes straks ud, -og vupti ! Pletten er væk.

Pudsning: Vinduer, spejle, forkromede haner m.m. poleres med Sprit.

Tin pudses med en blanding af Sprit og Winerkalk (konsistens som lind grød).

Blandingen kan også bruges til udvendig polering af aluminiumsgryder.

Fondue: Sprit bruges som brændstof på fonduens brænder – samt til kogeapparater.

Tilsat mørtel: 1 balje mørtel, (ca. 85 liter) tilsættes ca. 3 liter Husholdningssprit 93%, hvorved frysepunktet reduceres til -5°C.

STEN-POLISH

BORUP Sten-Polish  

 

Anvendelsesmuligheder:

BORUP Sten-Polish er en koncentreret metalliseret gulvforsegler med højglanseffekt.

Den kan anvendes til alle gulvbelægninger, der tåler vand, f.eks. marmor, klinker, vinyl og linoleum. Sten-Polish er velegnet til såvel indendørs som udendørs brug.

Borup Sten-Polish er velegnet til forsegling og vedligeholdelse af alle hårde gulvbelægninger, - dog ikke parket. Det er en selvblankende polish, der danner en beskyttende og smudsafvisende film. Polishen er slidstærk og hård uden at være glat.

Daglig rengøring: En kapselfuld Sten-Polish i vaskevandet giver altid flotte blanke stengulve.

Brugsanvisning:

Borup Sten-Polish påføres den rene gulvbelægning ufortyndet med en fugtig klud.

Tørre hurtigt op og skal ikke efterpoleres. Flere lag kan påføres med 1 times interval.

 

SVOVLPULVER

Gult pulver med stikkende lugt.  

 

Anvendelsesmuligheder:

Afskrækningsmiddel: Katte og hunde afvises effektivt med en blanding bestående af 1 del Svovlpulver til 1 del naftalin + peber, så peber udgør ca. 1/10.

 

SVOVLSYRE 96%

Klar farveløs væske uden særlig lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Opløsningsmiddel: Svovlsyre opløser de fleste metaller under udvikling af brint.

Rensning af kobber: Kan renses med en blanding af 1 del Svovlsyre og 7 dele vand. Husk briller og handsker og pas på dampene. Da det er en krads blanding.

Polervand: Svovlsyre fortyndes med vand i forholdet 1 del Svovlsyre til 7 dele vand.

Blandingsforhold: Svovlsyre reagerer kraftigt med de fleste organiske stoffer, fedtstoffer, olier, træ og papir, og der kan udvikles giftige luftarter.

Bemærk:

Hvis syren skal fortyndes med vand, skal dette gøres med største forsigtighed ved under stadig omrøring at hælde syren ined i vandet, - aldrig omvendt !

 

TALKUM

Teknisk Grå Talkum

Gråhvidt pulver uden lugt

(Indeholder ikke nogen form for asbest).

Anvendelsesmuligheder:

Tæppetalkum: Talkum er velegnet til at strø på gulvet inden pålægning af tæpper med gummiunderlag.

 

Anvendes også som glidemiddel og mod sammenklæbning af forskellige stoffer.

Pulveret er let fedtet og uopløseligt i vand.

TEAKTRÆSOLIE

Olie baseret på bl.a. Linolie og Standolie m.m.

 

Anvendelsesmuligheder:

Møbelpleje: Teaktræsolie har en god indtrængningsevne, giver overfladen dybde og fremhæver træets struktur. Gør også træet modstandsdygtigt overfor vand, sprit o.lign.

Tealtræsolie kan anvendes til mange træarter som f.eks. teak, palisander, eg, nød, maghoni m.m. – både inde og ude.

Olien påføres den rene overflade med pensel eller blød, fnugfri klud, og overskydende olie aftørres efter ca. 30 min.

Se i øvrigt udførlig brugsanvisning på etiketten.

Bemærk:

Må ikke anvendes på malede eller lakerede overflader.

Brugte klude skal efter brug anbringes i lukket metalbeholder på grund af fare for selvantændelse.

TERPENTIN LUGTFRI

Organisk opløsningsmiddel. Klar væske med karakteristisk lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Ved terpentinholdig maling: Lugtfri Terpentin kan bruges som fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker og oliemaling. Fedtede flader tørres af med en klud med Lugtfri Terpentin inden maling.

Rensning af pensler og andet værktøj brugt til oliemaling kan med fordel rengøres i Lugtfri Terpentin.

Behandling af gulve og møbler: Klinke-, marmor-, sten-, terrazzo- og linoleumsgulve kan behandles med rå linolie. Trægulve, der tidligere er behandlet med olie, kan også med fordel behandles med Linolie. Hvis gulvet eller andre overflader tidligere har været lakeret, skal det først slibes af, førend Linolie kan påføres. Rå Linolie er endvidere fortrinlig til behandling af udendørs træværk, blot skal træet være helt fri for begroninger og renset helt i bund.

Bemærk at Rå Linolie ikke indeholder nogen form for svampedræbende midler!

Hvis man ønsker at fortynde Rå Linolie med Terpentin eller Petroleumsprodukter, kan dette gøres i forholdet 1 del Linolie til 2 dele Terpentin/Petroleum.

Nb.: Husk at smide brugte Linolieklude i metalspand, eller brænde dem af umiddelbart efter brug, da de kan selvantænde.

 

TERPENTIN MINERALSK

(White Spirit) Organisk opløsningsmiddel, Råolie destillat.

 

Anvendelsesmuligheder:

Ved terpentinholdig maling: Mineralsk Terpentin kan bruges som fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker, træbeskyttelse og oliemaling. Fedtede flader tørres af med en klud med Terpentin inden maling.

Rensning af pensler og andet værktøj brugt til oliemaling og lign. Kan med fordel rengøres med Mineralsk Terpentin.

Behandling af gulve og møbler: Klinke-, marmor-, sten-, terrazzo- og linoleumsgulve kan behandles med Rå Linolie. Trægulve, der tidligere er behandlet med olie, kan også med fordel behandles med Linolie. Hvis gulvet eller andre overflader tidligere har været lakeret, skal det først slibes af, førend Linolie kan påføres.

Rå Linolie er endvidere fortrinlig til behandling af udendørs træværk, blot skal træet være helt fri for begroninger og renset helt i bund. Husk altid at aftørre den overskydende olie, når træet er mættet, da der ellers kan fremkomme en fedtet overflade, som er meget lang tid om at tørre.

Bemærk at Rå Linolie ikke indeholder nogen form for svampedræbende midler!

Hvis man ønsker at fortynde Rå Linolie med Terpentin eller Petroleumsprodukter, kan dette gøres i forholdet 1 del Linolie til 2 dele Terpentin/Petroleum.

Nb.: Husk at smide brugte Linolieklude i metalspand, eller brænde dem af umiddelbart efter brug, da de kan selvantænde.

TERPENTIN VEGETABILSK

(Portogisisk Balsam Terpentin)

Kommer fra en balsam, der fås fra nåletræer og udvindes ved indsnit i barken.

Klar væske med meget skarp og karakteristisk lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Til oliefarver: Vegetabilsk Terpentin anvendes bl.a. til at røre i oliefarver for at opnå den rigtige smidighed i farven.

Træbehandling: Vegetabilsk Terpentin er en terpentinolie, der i sig selv indeholder naturlige træolier. Til træbehandling laves en blanding af 1 del Vegetabilsk Terpentin og 3 dele Borup Koldpresset Linolie. Se i øvrigt oplysninger på Linoliens etiket.

Afrensning af gamle møbler: Møbler behandlet med polish, olie eller voks kan afrenses med Vegetabilsk Terpentin.

 

THRICHLORETYHLEN

Kloreret opløsningsmiddel.

Vandklar væske med sødelig ’narkotisk’ lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Affedtningsmiddel: Anvendes bl.a. til at fjerne olie på metalgenstande.

Opløser let fedtstoffer som olie, beg, tjære, voks, paraffin o.lign.

 

Bemærk:

Sundhedsskadelig produkt.

Undgå indånding af dampene.

 

TRINATRIUMFOSFAT

(Natriumfosfat, tribasisk)

Fosforsurt, Natrium.

Hvidkrystallisk pulver uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Rensemiddel: Effektivt rensemiddel til bl.a. glas, porcelæn, metal og mursten (f.eks. murstenspejse).

Lav en blanding af 100g Trinatriumfosfat til 5 liter vand og gnid emnet med klud, svamp eller børste.

 

TRÆ-FRISK

Borup Træ-Frisk. Indeholder bl.a. Oxalsyre.

 

Anvendelsesmuligheder:

Borup Træ-Frisk anvendes til ubehandlet mørknet træ af fyr eller gran. Træet lysnes og friskes op, så det får det lyse ”look” igen.

 

Produktet er specielt velegnet til bræddelofter, havebænke, vindueskarme, døre, gulve o.lign.

 

Brugsanvisning:

Borup Træ-Frisk anvendes ufortyndet og påføres med pensel eller svamp. Lad det derefter tørre ind, hvorefter træet fejes rent og vaskes af i koldt vand. Hvis større effekt ønskes, kan behandlingen evt. gentages.

 

TRÆ-RENS

Borup Træ-Rens

 

Anvendelsesmuligheder:

Borup Træ-Rens anvendes til afrensning af træ, der er blevet gråt, jordslået og kedeligt.

 

Produktet er specielt velegnet til træhavemøbler, terrasser, vinduesrammer af træ, hegn, carporte, karme, døre, afhøvlede gulve m.m.

 

Hvis træet er angrebet af alger, renses først med Borup Afrenser.

 

Brugsanvisning:

Den misfarvede overflade gøres våd med koldt vand. Derefter påføres fortyndet Træ-Rens med en blød børste eller ligende. Lad produktet sidde og virke i ca. 5 – 20 min. Undgå at det tørre ind. Vask derefter grundigt med stiv børste eller skrubbe.

Gentag om nødvendigt afrensningen.

 

Indendørs anbefales at vaske af med en svamp for at undgå sprøjt.

 

Borup Træ-Rens fortyndes med vand i følgende forhold:

 

Alm. Rengøring:                       1:10

Grundrengøring:                      1:3

I højtryksspuler:                      Anvendes Doseringshane.

 

Bemærk:

Hvis f.eks. udendørs hårdtræsmøbler er blevet ’sorte’ p.g.a. angreb af skimmelsvamp, anbefales grundig afrensning med Borup Klor-Rengøring og en ’slibesvamp’. Der skylles grundigt efter med vand.

 

LION TRÆTJÆRE

Finsk Trætjære

Brunagtig tjære med ejendommelig behagelig lugt.

Udvundet af fyrretræ fra svenske og finske skove.

 

Anvendelsesmuligheder:

Træbeskyttelse: Lion Trætjære er en lys fyrretræstjære, der er velegnet til overfladebehandling af alt udvendigt træværk. Lion Trætjære er meget modstandsdygtig overfor vandets og luftens påvirkninger og danner samtidig en smidig overflade, der er særlig holdbar overfor temperatursvingninger.

 

Lion Trætjære påføres med pensel i min 15°C på en ren, tør og sugende overflade.

Lion Trætjære kan fortyndes med Borup Linolie-Fernis eller Borup Rå Linolie efter behov op til forholdet 1:1

 

Farvet træbeskyttelse: Lion Trætjære kan tilsættes pulverfarve, hvis man ønsker en anden farve på tjæren.

Pulverfarven røres op med Borup Rå Linolie eller Fernis, hvorefter farveblandingen tilsættes Lion Trætjære under omrøring.

Pulverfarven tilsættes efter behov, men max. 8% farvepigment i forhold til færdigblandingen.

 

Udspartlingsmasse: Til udspartling af revner, lunker osv. I bindingsværk anvendes Tjærekit, der kan laves af Lion Trætjære iblandet Slemmet Kridt til en ”kitagtig” konsistens.

 

Se i øvrigt udførlig vejledning på etiketten.

 

Renovering af gamle huse: Her henvises til Raavad – centerets ”Anvisningsblade til Bygningsrestaurering”. Findes på internet adressen www.raadvad.dk

 

På landet: Lion Trætjære bruges også som et beskyttende lag på kreaturers klove/hove samt på indhegninger i stalde for at forhindre afgnavning.

 

TØRKLOSET-VÆSKE

Borup Tørkloset-væske

 

Anvendelsesmuligheder:

Tørkloset-væske dæmper lugten og desinficere og neutraliserer indholdet i tørklosettet.

 

Produktet anbefales til brug i både, campingvognen og sommerhuset.

 

Borup Tørkloset-væske kan også med fordel anvendes jævnligt i afløb mod bakterier og dårlig lugt.

 

Brugsanvisning:

Hæld ¼ liter klosetvæske i en 5 liter tank sammen med 1 liter vand.

Skulle der senere opstå behov for at komme mere væske i klosettet anvendes kun vand.

VANDGLAS

(Natronvandglas 36°BE)

Natriumsilikatopløsning.

Klar farveløs væske uden lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Tætningsmiddel: Lav en blanding af 1 del Vandglas til 5 dele vand og kør f.eks. blandingen rundt i krukker og vaser af keramik, lertøj o.lign. Blandingen stivner med luften til en geleagtig masse og virker som tætningsmiddel. Samme blanding kan også med fordel påføres beton, f.eks. i kælderrum inden maling.

 

Imprægnering af tørrede blomster: Lav en blanding af 1 del vandglas til 10 dele vand. Lyng, tørrede blomster, grene o.lign. dyppes i væsken og ’hænges’ derefter til tørre.

 

BORUP VANDTÆT

Acrylbaseret imprægneringsmiddel med fantastisk styrke.

 

Anvendelsesmuligheder:

Fugtstopper: Med Borup Vandtæt er det let at stoppe gennemtrængning af fugt.

Produktet er diffusionsåbent og kan med fordel anvendes i vådrum og andre steder, hvor der kan opstå fugtskader eller fugtproblemer.

Kan også med fordel påføres sokler og murværk.

 

Borup Vandtæt er mælkehvid ved påføring, men tørre transparent op. Produktet påføres med trykluftforstøverpistol, eller på mindre flader med sprayflaske eller pensel.

 

Borup Vandtæt kan med fordel anvendes på alle porøse materialer som f.eks. stuk, beton, mursten, porøse fliser, spånplader, træbeklædning og kalkede flader.

 

Behandlingen er virksom i op til 5 år og modstår meldug, pletter, salte og syre.

Kan overmales med acryl, latex og oliebaseret maling.

 

Borup Vandtæt tåler/modstår ikke vandtryk (f.eks. i bassiner).

 

Overfladebehandling mod graffiti: Det kan betale sig at overfladebehandle med Vandtæt på mur- og træværk, der ”inviterer” til grafittibemaling. Derved trænger malingen ikke ind i mur- og træværk og er nemmere at fjerne igen!

 

Se i øvrigt udførlig vejledning på 3.8 liter etiketten eller brochuren.

 

Rekvirer også brochuren VANDTÆT I FARVER, der omhandler renovering af eternittage.

 

HVID VASELINOLIE

Syrefri tynd, lys smøreolie. Teknisk paraffinolie type.

 

Anvendelsesmuligheder:

Smøring: Hvid Vaselinolie anvendes bl.a. til smøring af symaskiner og alle slags låse både indendørs og udendørs, - samt skabs- og dørhængsler.

 

Hvide skjolder på polerede møbler: Opvarm Hvid Vaselinolie i vandbad og hæld forsigtigt den varme olie direkte på pletten. 10 – 12 timer senere poleres op.

 

Granitbordplader poleres med en blanding af 3 dele Vaselineolie og 1 del Lugtfri Petroleum.

 

Gulvbehandling: Gulve af terazzo, træ eller klinker kan med fordel behandles med Hvid Vaselinolie (som Rå Linolie). Dog farver produktet ikke så meget.

 

Mursten og terrazzo: Skjuler udblomstring af salpeter på mursten samt kalkslør på terrazzo. Påføres i meget tyndt lag. Overskydende olie aftørres straks.

 

Bemærk:

Ved påføring på mursten kan farveændring forekomme.

 

VINSYRE PULVER

Vinstensyre

Udvindes som biprodukt ved vinfremstilling.

Hvidt lugtfrit pulver.

 

Anvendelsesmuligheder:

Smagsforstærker: Vinsyre er et naturprodukt og anvendes bl.a. som smagsforstærker til grøntsager.

 

Konserveringsmiddel: Vinsyre pulver anvendes som foreskrevet i diverse opskrifter.

Pulveret er vandopløseligt.

 

Opskrift på Hyldeblomst-saft:

1 ”skærm” (ca.5 blomster) hyldeblomster

2kg sukker

1,5l vand

4 citroner i tynde skiver

80g Vinsyre

 

Sukker, vand og vinsyre koges op. Efter afkøling overhældes blomster og citroner og 1 spsk. Atamon tilsættes. Trækker i 3 dage.

Massen sies, og tilbage bliver en ekstrakt, der igen fortyndes med vand efter smag og behag.

 

VOKS, HVID

Hvid Bivoks af dyrisk oprindelse.

Hvide granulater uden særlig lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Voksning af naturtræ: Lav en blanding af 50g Hvid Voks og 200 ml. Mineralsk Terpentin. Kan eventuelt smeltes i vandbad.

Blandingen kan også anvendes som smørevoks.

 

Bemærk:

Blandingen må ikke foretages i nærheden af åben ild.

 

WINERKALK

Polérkalk

En blanding af meget finkornet kulsur kalk og brændt kalk (Hydratkalk).

 

Anvendelsesmuligheder:

Slibe- og polermiddel: Winerkalk bruges som slibe- og polermiddel til glas tin og aluminium. Det kan eventuelt røres op med Denatureret Sprit til en jævn grød.

 

Glasfiber: Efter brug af Oxalsyre til afrensning af glasfiber, kan man med fordel polere op med blandingen af Winerkalk og Denatureret Sprit.

 

Rengøring af rustfri stålvask: Tag en klud, dyp den i Husholdningssprit og en smule Winerkalk og polér stålvasken med kluden.

Vasken bliver som ny, når den poleres efter med en tør klud.

 

Bemærk:

Hold embalagen tæt lukket, da Winerkalk meget let optager fugt, hvorved det bliver mindre velegnet til polering.

 

XYLOL (XYLEN)

Opløsningsmiddel. Ren klar væske med stærk, sød, karakteristisk lugt.

 

Anvendelsesmuligheder:

Opløsningsmiddel og affedtningsmiddel.

 

Fortynding af rustbeskyttelse- og træbeskyttelsesmidler:

(følg brugsanvisningen på den pågældende rust- eller  træbeskytter), - samt emaljemaling til brug i sprøjtepistoler.

 

ÆTER

Diethylether

Klar farveløs, meget flygtig og ejendommeligt lugtende væske.

 

Anvendelsesmuligheder:

Æter bruges som rensemiddel.

 

Brændstof: Æter bruges også som brændstof i dieselmotorer i modelfly.

Forholdet er 40/50% Æter + 30/40% Petroleum + 20% Olie.

 

Bemærk:

Æter er yderst brandfarlig.

Indånd ikke Æterdampe.