Chart.dk

Denne beskrivelse er nu også en PDF fil. Den kan hentes her. DUKADAN findes ikke mere så derfor den originale version. Tryk her

Plast-svejsning

Indledning

Ideen med denne publikation om plastsvejsning er at give ukyndige en orientering om de muligheder og metoder, der foreligger inden for området. Samtidig kan tabeller og fotos måske være en støtte for dem, der allerede arbejder med plastsvejsning.  

Formning og svejsning i plast bliver mere og mere anvendt, f.eks. benyttes svejste plastkonstruktioner meget inden for den kemiske og grafiske industri, men også levnedsmiddel- og maskinindustrien er begyndt at udnytte de fremragende egenskaber, som plast har. Beklædningsopgaver samt afskærmninger af enhver art løses ofte bedst med plastkonstruktioner.

Ligesom der ved svejsning i almindeligt og legeret stål og aluminium foreligger undersøgelser, der fortæller om, hvorledes en svejsning skal gennemføres for at give optimal styrke i en given konstruktion. Disse retningslinier kan de hurtigt sætte dem ind i ved at gennemlæse det afsnit, der fortæller om den svejsemetode, de måske allerede har valgt, eller de kan læse hele bogen og bagefter vælge deres konstruktion på en sådan måde, at den er plast- og svejseteknisk korrekt.

1. Varmluftsvejsning

a. Princip.

Ved varmluftsvejsning af termoplastiske materialer anvendes en egnet gasart, fortrinsvis atmosfærisk luft eller nitrogen. Den anvendte luftart opvarmes i særligt udstyr, hvorefter den ledes til de klargjorte svejseflader og opvarmer dem til den nødvendige svejsetemperatur. Under tryk, enter med eller uden tilsatstråd, sammensvejses plastdelene.

Termoplastiske materialer hører til den gruppe, der ved opvarmning først bliver termoelastiske og ved yderligere opvarmning termoplastiske. I den termoplastiske tilstand forestiller vi os materialets kædemolekyler bevægende sig frit omkring. Molekyleenderne på grundmaterialet, såvel som på eventuel svejsetråd, kan nu på grund af den tilførte varme og et tilført tryk indfiltre sig i hinanden. Efter afkøling danner en sådan sammenføjning en fast, homogen forbindelse. En plastsvejsning er altså en sammenføjning af termoplastiske materialer, udført under varme og tryk, når grundmaterialerne og eventuel svejsetråd befinder sig i termoplastisk tilstand.

Næste side